Psycholog

 

                    Mgr Anna Kucała – psycholog szkolny

zaprasza rodziców i uczniów na porady, konsultacje, spotkania

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

10.15 – 14.15

9.00 – 11.30

12.45 – 14.15

10.00-14.00

10.15– 14.15

8.45 – 12.45

 

Szanowni Państwo!


Oferuję swoją pomoc i wsparcie. Proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny. W sytuacjach wymagających konsultacji telefonicznej, proszę o podanie swojego numeru telefonu, oddzwonię do Państwa. Istnieje także możliwość kontaktu za pośrednictwem platformy MS Teams. Dla dzieci objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną prowadzę zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, umiejętności emocjonalne, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się stacjonarnie oraz za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Mogą Państwo również korzystać z pomocy Pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 przy ul. Pogodnej 54. Przedszkolem opiekują się: p. Joanna Murat – pedagog i psycholog p. Agnieszka Kałuża, natomiast szkołą podstawową p. Grażyna Turyło – pedagog i p. Grażyna Nowosad – psycholog oraz p. Maria Pijas oligofrenopedag prowadzący zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z naszymi uczniami w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Anna Kucała – psycholog szkolny

 

======================================================================

Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w okresie nauki zdalnej

======================================================================

 

          Skuteczna nauka 

Najważniejsza jest motywacja, wtedy będziesz mógł się skupić na nauce, >>> czytaj dalej

 

 

======================================================================

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
W OKRESIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
ROK SZKOLNY 2020/2021

======================================================================

Jak uczyć się w domu?

W związku z wprowadzeniem edukacji zdalnej poniżej zamieszczam link do materiału filmowego, w którym znajdują się informacje związane z organizacją miejsca pracy oraz wzbudzaniem motywacji do realizacji obowiązków szkolnych. Zapraszam do obejrzenia!

Film graficzny Film kino, ortodonta, kąt, powierzchnia png | PNGEgg  link do materiału filmowego

 

Jak motywować dziecko do nauki? –
poradnik dla rodzica

W sytuacji, kiedy lekcje zostały zawieszone, a szkoły zamknięte z uwagi na zagrożenie pandemią wirusa, szczególnie ważna staje się pomoc dziecku w zachowaniu motywacji do nauki. Niektóre dzieci bowiem z trudnością będą radziły sobie z nową dla siebie sytuacją.  >>> czytaj dalej 

 

======================================================================

Materiały edukacyjne – polecane platformy,
strony i serwisy internetowe

======================================================================

 

Jak emocjonalnie wspierać dzieci?


Zachęcam Państwa do zapoznania się z webinarium dotyczącym wsparcia emocjonalnego dzieci wrażliwych, lękowych. Pani Anita Janeczek- Romanowska współpracuje z p. Agnieszką Stein – autorką wielu wartościowych pozycji książkowych z psychologii dziecięcej m.in ,,Bądź blisko”, ,,Dziecko z bliska idzie w świat”. >>> czytaj dalej

 

Jak pracować z dzieckiem mającym trudności w nauce?


Przesyłam Państwu link do opracowanego materiału, który jest zbiorem zgromadzonych z różnych źródeł propozycji pracy z dzieckiem mającym specyficzne trudności w nauce. Mogą jednak z tych podpowiedzi skorzystać także dzieci uczęszczające w naszej szkole na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się jak również dydaktyczno – wyrównawcze.

                                                                       Szkoły, Pióro, Dokumenty, Długopis, Stwierdza        link do materiału


MAPA MYŚLI (MAPA MENTALNA)
– metoda notowania, zapamiętywania i uczenia.

 

Mapa myśli (Mind Mapping – dosłownie „mapowanie myśli”) to metoda notowania, w której używa się krótkich haseł i rysunków. Stosowanie map myśli wspiera kreatywne myślenie uczniów i przyspiesza naukę, a przede wszystkim bazuje na umiejętności logicznego kojarzenia zagadnień. Należy do technik zapamiętywania tzw. mnemotechnik. >>> czytaj dalej

 

JAK DOSKONALIĆ PERCEPCJĘ SŁUCHOWĄ DZIECKA?

Percepcja słuchowa to zdolność do odbioru dźwięków – ich rozpoznawania, różnicowania oraz interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń.

O tym czy poziom percepcji słuchowej dziecka jest prawidłowy (czyli właściwy dla jego wieku), decyduje kilka elementów (m.in. słuch fonematyczny – zdolność rozpoznawania i różnicowania dźwięków, np. kosa – koza, żal – szal; analiza i synteza słuchowa; pamięć słuchowa). Deficyt percepcji słuchowej może utrudniać nabywanie ważnych umiejętności – czytania, pisania, mowy – jej rozumienia i poprawnego artykułowania dźwięków.

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia trudności w tym zakresie, warto ćwiczyć z dzieckiem. >>> czytaj dalej

 

 

Rola bajek czytanych przez rodziców w życiu dziecka

PROPOZYCJE BAJEK DO WYKORZYSTANIA:

Rozmawiaj, dialog, dyskusja, razem bajka 1                      Rozmawiaj, dialog, dyskusja, razem  bajka 2

Bajka jest niewątpliwie pierwszą „literaturą” dziecka. Nie tylko pobudza wyobraźnię i fantastykę, ale również rozszerza zakres doświadczeń dziecka. Dziecko początkowo poznaje w bajce istoty dobre i złe, przydatne i szkodliwe, odważne i tchórzliwe, pilne i leniwe, bogate i biedne. Stopniowo bajka stawia przed dzieckiem ideały bohaterów, zyskuje jego sympatię. >>> czytaj więcej

 

SKALA EMOCJI – OD ZŁOŚCI DO RADOŚCI

Uśmiechnięta Buźka Tło I Pozytywny Zwrot | Darmowy Wektor

TERAZ CZAS NA REAKCJĘ:
1. NAZWIJ ZŁOŚĆ I INNE UCZUCIA
2. OPISZ SYTUACJĘ.
3. POCZEKAJ NA REAKCJĘ, POZWÓL DZIECKU NA WYRAŻENIE ZŁOŚCI. ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO. 
4. PODSUMUJ TO, CO SIĘ STAŁO I OPISZ SWOJE OCZEKIWANIA.
5. DOCENIAJ SUKCESY, NAWET TE NAJDROBNIEJSZE!  >>> czytaj więcej