Uchwała Rady Miasta

Strona główna/O szkole/Uchwała Rady Miasta

Na podstawie Uchwały 656/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dn. 2 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum nr 14 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii w Lublinie przekształca się

w Szkołę Podstawową nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie

 

 

Uchwała Nr 656/XXV/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 2 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego.