Rada Rodziców

 

Prezydium Rady Rodziców
rok szkolny 2020/2021

 

 

p. Halina Sobstyl – przewodniczący

p. Tomasz Sidor – sekretarz

p. Katarzyna Szczepanik – skarbnik