Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

Strona główna/Dla kandydata/Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja elektroniczna do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024:

=========================================================================

Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 33
im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie

=========================================================================

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych

przez Miasto Lublin

W dniach od 27 lutego 2023 r. godz. 8.00 do 10 marca 2023 r. godz. 15.00 – prowadzona będzie rekrutacja elektroniczna dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 r., posiadające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) oraz dzieci pięcioletnie (urodzone w 2018 r., mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego), które:

 • dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin – będą miały zorganizowane wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;

 • dotychczas uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin – mogą być przyjęte do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Aby zgłosić dziecko do oddziałów przedszkolnych należy w powyższym terminie:

 • otworzyć stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu (lub przejść na tę stronę za pomocą linku , który zostanie zamieszczony na stronie naszej szkoły);

 • wybrać zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów;

 • kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli. Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie, uzupełnić wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

Sposoby składania wniosków zgłoszeniowych lub rekrutacyjnych

 • Osoby, które posiadają podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić, podpisać i przesłać podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (jeżeli dotyczą) drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów, którzy podpisują wniosek w formie elektronicznej. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.

 • Osoby, które nie mają możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:

  • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając
   w
   ymagane załączniki (jeżeli dotyczą) złożyć w szkole obwodowej w sekretariacie szkoły

  • wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą), złożyć w sekretariacie szkoły.

Dzieci sześcioletnie, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, mogą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych nastąpi 31 marca 2023 r. o godz. 12:00.

Od 31 marca 2023 r. od godz. 12:00 do 7 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00 należy potwierdzić wolę przyjęcia kandydata w sekretariacie szkoły (dostarczyć załącznik potwierdzenie woli).

Publikacja listy kandydatów przyjętych – otwarcie strony dla rodziców 11.04.2023 r. godz.12.00

W dniach od 15 maja 2023 r. o godz. 8:00 do 19 maja 2023 r., godz. 12:00 – rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych nastąpi 19 maja 2023 r. o godz. 15:00.

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych 12 czerwca 2023 r. o godzinie 12.00.

Od 12 czerwca 2023 r. od godz. 12:00 do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15:00 należy potwierdzić w sekretariacie szkoły wolę przyjęcia w placówce.

19 czerwca 2023 r., o godz. 12:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych.

Uwaga: Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.

Wnioski zgłoszeniowe i rekrutacyjne dostępne na stronie kandydata: www.rekrutacja.sp.lublin.eu

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego reguluje Zarządzenie nr 121/12/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2022 r.

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez miasto Lublin reguluje Uchwała nr 1075/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r.

Poniżej link do informacji o rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zamieszczony na stronie miasta:  www.lublin.eu oraz www.lublin.eu-mieszkańcy-edukacja-aktualności